Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
DMz
Xuất hiện:
28 Tháng chín 2016
Châm ngôn
Play Fair,Be Nice
Giới thiệu về
DMz was created in 2016.

A clan for advanced players in all kind of maps & have only pros with sportmanship.

Trang web
Xếp hạng của Team
DreaMz Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[ DMz ]Zariyah Người lập Team 15 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 5:27 pm
[ DMz ]player_8 Team Captain 13 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 1:27 pm
[ DMz ]IhateShask Thành viên Hôm qua, 6:26 pm 3 Tháng chín 2017 - 2:46 pm
[ DMz ]Ginn__ Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 26 Tháng mười hai 2016 - 6:35 am
[ DMz ]VoDkaa___ Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 7 Tháng tám 2017 - 3:06 pm
[ DMz ]WorkOutIsAMust Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 7 Tháng bảy 2017 - 1:31 pm
[ DMz ]SapphireZ Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 27 Tháng mười hai 2016 - 4:31 am
[ DMz ]HarleYDavidSoN_ Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 25 Tháng mười hai 2016 - 1:10 pm
[ DMz ]CharleZMarteL Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 24 Tháng mười hai 2016 - 5:24 pm
[ DMz ]BMWRIDER123 Thành viên 25 Tháng mười hai 2016 25 Tháng mười hai 2016 - 3:21 am
[ DMz ]DaYDreaMeRGirL Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 25 Tháng mười hai 2016 - 4:06 am
[ DMz ]IndianaJoneZ Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 6 Tháng bảy 2017 - 3:17 pm
[ DMz ]TheKing0fPros Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 24 Tháng mười hai 2016 - 5:11 pm
[ DMz ]TheKing0fNoobs Thành viên 25 Tháng mười hai 2016 25 Tháng mười hai 2016 - 3:22 am
[ DMz ]IBecameANoob Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 27 Tháng mười hai 2016 - 1:18 pm
[ DMz ]DreamAboutYou Thành viên 25 Tháng mười hai 2016 31 Tháng mười hai 2016 - 12:45 pm
[ DMz ]DreamCameTrue__ Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 25 Tháng mười hai 2016 - 5:49 am
[ DMz ]GloriaLovesYou Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 27 Tháng mười hai 2016 - 4:31 am
[ DMz ]Ribrainne Thành viên 26 Tháng tám 2017 17 Tháng mười một 2017 - 6:29 am
[ DMz ]_FlyingCar_ Thành viên 17 Tháng tám 2017 12 Tháng chín 2017 - 5:18 pm
[ DMz ]chalcara Thành viên 7 Tháng tám 2017 16 Tháng tám 2017 - 8:57 pm
[ DMz ]PractiseCBA Thành viên 23 Tháng bảy 2017 24 Tháng bảy 2017 - 8:47 pm
[ DMz ]Boykot Thành viên 14 Tháng bảy 2017 2 Tháng chín 2017 - 11:12 pm
[ DMz ]CalLynch Thành viên 8 Tháng bảy 2017 29 Tháng bảy 2017 - 8:18 am
[ DMz ]_GB_or_GG_ Thành viên 15 Tháng tám 2017 19 Tháng tám 2017 - 5:57 am
[ DMz ]WilsonX Thành viên 15 Tháng bảy 2017 5 Tháng chín 2017 - 9:21 pm
[ DMz ]WilKoMmeNN Thành viên 15 Tháng bảy 2017 10 Tháng mười 2017 - 7:09 pm
[ DMz ]FatihOz Thành viên 29 Tháng sáu 2017 16 Tháng mười một 2017 - 9:19 pm
[ DMz ]danyal__ Thành viên 15 Tháng bảy 2017 11 Tháng mười một 2017 - 8:20 pm
[ DMz ]Papadakulo Thành viên 12 Tháng bảy 2017 26 Tháng mười 2017 - 8:41 pm
[ DMz ]pico2016 Thành viên 17 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 5:10 pm
[ DMz ]PaSSioNaTe__ Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 14 Tháng bảy 2017 - 1:07 pm
[ DMz ]XtReaMeHacKeR Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 26 Tháng mười hai 2016 - 6:35 am
[ DMz ]IHATENOOOBS Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 24 Tháng mười hai 2016 - 5:05 pm
[ DMz ]AreYouVirgin Thành viên 25 Tháng mười hai 2016 25 Tháng mười hai 2016 - 1:01 pm
[ DMz ]rajoza Thành viên 25 Tháng mười hai 2016 20 Tháng năm 2017 - 10:31 am
[ DMz ]GodPerses Thành viên Hôm qua, 6:25 pm Đã online đượcCustom Scenario
[ DMz ]Rajputana_Rifle Thành viên 1 Tháng bảy 2017 22 Tháng mười 2017 - 5:54 pm
[ DMz ]Th3_Mountain Thành viên 11 Tháng bảy 2017 9 Tháng mười 2017 - 2:51 am
[ DMz ]Alvarez03 Thành viên 14 Tháng bảy 2017 Đã online đượcCustom Scenario
[ DMz ]P3nchy Thành viên Hôm nay, 5:25 pm Hôm qua, 9:23 pm
[ DMz ]PanathinaikosFC Thành viên 29 Tháng chín 2016 1 Tháng mười một 2017 - 1:21 pm
[ DMz ]Unixtall_X Thành viên 15 Tháng bảy 2017 15 Tháng bảy 2017 - 6:05 pm
[ DMz ]Avoc Thành viên 26 Tháng mười hai 2016 5 Tháng tám 2017 - 10:29 pm
[ DMz ]sheldmill3 Thành viên 25 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 12:53 pm
[ DMz ]Carls_X Thành viên 15 Tháng bảy 2017 4 Tháng chín 2017 - 10:04 am
[ DMz ]jackyjacky Thành viên 17 Tháng bảy 2017 Hôm nay, 4:02 pm
[ DMz ]Brison Thành viên 15 Tháng bảy 2017 Hôm qua, 3:51 pm
[ DMz ]ZikaBR Thành viên 3 Tháng bảy 2017 27 Tháng mười 2017 - 12:45 am
[ DMz ]KadirOz Thành viên 19 Tháng bảy 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[ DMz ]Magnus_the_old Thành viên 7 Tháng tám 2017 11 Tháng mười một 2017 - 8:20 pm
[ DMz ]RecklessGuy Thành viên 24 Tháng mười hai 2016 24 Tháng mười hai 2016 - 5:02 pm
[ DMz ]StalinaIsBack Thành viên 25 Tháng mười hai 2016 25 Tháng mười hai 2016 - 1:02 pm
[ DMz ]sisi_3ars Thành viên 28 Tháng mười hai 2016 29 Tháng chín 2017 - 8:51 am
[ DMz ]Geek1 Thành viên 26 Tháng mười hai 2016 7 Tháng một 2017 - 9:36 pm
[ DMz ]Hichem85 Thành viên 6 Tháng mười một 2017 Đã online đượcCustom Scenario
[ DMz ]SpeedxPro Thành viên 16 Tháng mười hai 2016 12 Tháng một 2017 - 12:35 am
[ DMz ]Regnier01 Thành viên 15 Tháng mười hai 2016 6 Tháng bảy 2017 - 7:17 pm
[ DMz ]LetMeRaze_ Thành viên 29 Tháng chín 2016 29 Tháng mười 2016 - 8:52 pm
[ DMz ]__PeteR Thành viên 15 Tháng bảy 2017 1 Tháng chín 2017 - 8:05 am
[ DMz ]MDMA1987 Thành viên 26 Tháng tám 2017 16 Tháng mười một 2017 - 12:25 pm
[ DMz ]Mihirnegi97 Thành viên 28 Tháng mười hai 2016 Hôm nay, 3:25 pm
[ DMz ]Noahs_Ark Thành viên 5 Tháng ba 2017 1 Tháng chín 2017 - 9:03 am
[ DMz ]SavageRuler Thành viên 25 Tháng bảy 2017 6 Tháng mười một 2017 - 3:44 am
[ DMz ]Rohirrim87 Thành viên Hôm qua, 6:25 pm 4 Tháng mười một 2017 - 8:34 pm